OMS (Orfej Manager Service)

Automatsko „on-line“ praćenje i kontrola svih Orfej modula i procesa na benzinskim stanicama, obaveštavanje i alarmiranje

KARAKTERISTIKE:

  • Monitoriše sve harverske komponente na benzinskoj stanici, od IT opreme do procesne opreme (pumpnih automata, sondi, procesnog kontrolera) i validira podatke
  • Kontinuirano prati sve aplikativne komponente sistema, poslovne procese i dokumenta
  • Na osnovu ugradjenih algortama vrši validaciju podataka, kontroliše integritet podataka i njihov prenos kroz ceo sistem. 
  • Automatski prikuplja dogadjaje i podatke i generiše alarme, greške i obaveštenja
  • Obaveštava korisnike putem POS&BOS aplikacija, email-a, SMS-a, tiketing sistema
  • OMS portal pruža korisniku uvid u sve detalje kompletnog sistema