BOS (BACK OFFICE SYSTEM)

Obezbedjuje sve potrebne funkcionalnosti i uvid u informacije potrebne benzinskoj stanici da funkcioniše nezavisno, lokalno ili centralizovano

KARAKTERISTIKE:

 • U zavisnosti od podešavanja poslovnih procesa, upravljanje procesima može biti lokalno, potpuno automatizovano preko HOS-a ili kombinovano
 • Mobilnost BOS sistema omogućuje upravljanja sa više benzinskih stanica sa jedne lokacije
 • Svi procesi su potpuno automatizovani da bi se izbegle greške zaposlenih i obezbedili integritet podataka, kontrola i jednostavno upravljanje
 • PDA uredjaj dodatno olakšava upravljanje popisima, poručivanjem i prijemom robe

BOS FUNKCIONALNOSTI:

 • Prijem robe i kalkulacije
 • Otprema robe, povrat dobavljaču
 • Gastro modul – normativi i sastavnice
 • Upravljanje zalihama goriva (stvarno, na 15C, knjigovodstveno)
 • Upravljanje zalihama DAS i sirovinama
 • Poručivanje robe
 • Upravljanje i štampa cena
 • Popis i otpis
 • Predaja pazara
 • Praćenje konkurencije
 • Prijava kvarova
 • Pumpni izveštaj
 • Trgovačka knjiga
 • Upravljanje dokumentima
 • Izveštavanje
 • PDA – popis, prijem i poručivanje robe