Orfej Drive-thru (Fuel & Go sistem)

Digitalizacija i nove životne okolnosti donose i nova tehnološka rešenja – plaćanje goriva na samom točećem mestu putem mobilnog telefona

KARAKTERITIKE:

 • Drive thru sistem obezbedjuje kupovinu goriva i plaćanje putem mobilne aplikacije na točećem mestu ili iz vozila bez ulaska u prodajni objekat
 • U prepade modu benziska stanica može raditi potpuno bez ljudske posade (svo automati u režimu self-service) ili kombinovano gde samo odredjeni pumpni automati mogu biti „zaključani“ odnosno postavljeni u prepade režim rada kada benzinska stanica radi sa posadom.
 • U postpaid modu benzinska stanica radi sa ljudskom posadom i korisnik ima izbor da izvši plaćanje putem Drive-thru mobilne aplikaicje ili na POS sistemu u prodajnom objektu.
 • Preko aplikacije mogu poručiti i platiti restoranske usluge i dodatni asortiman
 • Aplikacija povezana osim sa sistemima za procesiranje bankarskih transakcijama i sa CMS sistemom za procesiranja fleet i loyalty kartica
 • Integracija sa CRM omogućuje praćenje kupaca, upravljanje kampanjama i kreiranje generičkih i personalizovanih ponuda

 

DRIVE-THRU FUNKCIONALNOSTI:

 • Kupovina goriva
 • Poručivanje i kupovina hrane i dodatnog asortimana
 • Plaćanje bankarskim, fleet i benefit karticama
 • Loyalty skupljanje i trošenje poena
 • E-vaučeri i E-kuponi
 • Slanje e-računa
 • Identifikacija na točećem mestu putem QR koda na pumpnom automatu ili mikrolociranjem pomoću beacon-a
 • Integracija sa CRM
 • Podržana za iOS i Android telefone