Orfej Inter

Potpuna automatizacija interne benzinske stanice u okviru garaža, pogona, depoa, rudnika

KARAKTERISTIKE:

 • Orfej Inter sistem pruža potpunu automatizaciju prijema i istakanje goriva, generisanje dokumentacije i izveštavanje
 • Sistem je povezan sa pumpnim automatima i sondama za merenje nivoa goriva u rezervoarima
 • Autorizacija vozača i vozila, provera limita, se obavlja putem OPT terminala, AVI sistema ili Drive-thru mobilne aplikacije
 • Ovime se obezbedjuje kontrola i smanjenje gubitaka prilikom prijema i izdavanje goriva i online uvid u potrošnju i stanje zaliha
 • Sistem automatski generiše sva zakonski potrebna dokumenta na kraju dana i pruža uvid u sve transakcije sa informacijam kada, koliko i ko je sipao kao u koje vozilo, kao i informacije o prosečnoj potrošnji vozila 
 • Sistem je tipa „Self Service“ i obezbedjuje rad benzinske stanice bez ljudske posade
 • Upravljanje se vrši centralizovano, iz vaše kancelarije

 

ORFEJ INTER FUNKCIONALNOSTI:

 • Autorizacija vozača, vozila i opciono točioca
 • Autorizacija putem kartica na OPT terminalu, AVI sistema ili Drive-thru mobilne aplikacije
 • Autentifikacija putem PIN koda
 • Unos ili očitavanje kilometraže
 • CMS – Online povera rodnih i finansijkih limita, veza vozač-vozilo
 • BOS - Prijem goriva, upravljanje zalihama, popis, dnevni izveštaji, izveštavanje
 • Integracija sa ERP sistemom korisnika